top

Välkommen till
Billsta Trafikskola AB i Kramfors!

Moped klass 1 (AM)

För dig som ska ta ett förarbevis för AM-Körkort

AM-kurs
Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola.

För dig som ska ta ett AM-körkort för moped klass I har vi mellan 8-10 timmar teori vilket är det minsta du måste delta när det gäller den teoretiska undervisningen ,Fem praktiska körlektioner kommer vara det minsta du måsta köra för att bli godkänd, det kan behövas fler körlektioner om man tex. Aldrig kört moped innan. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull.

På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar utan du kommer också att få delta i diskussioner. För att göra teorin så intressant och rolig som möjligt, så använder vi oss inte bara av traditionella läromedel och demonstrationsmaterial utan även av filmer och digitala bildspel. Allt detta syftar till att göra din utbildning så smidig och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.

Datortest
Fortlöpande under tiden skall du jobba med våra datorer och göra uppgifterna i arbetsboken . Faserna på datorna och uppgifterna i AM-arbetsboken skall vara klara med godkänt resultat, detta är det teoretiska kravet innan du går till Trafikverket och skriver provet.

Första gången vi kör är vi på en körgård och tränar manövrering av mopeden. De andra lektionerna tränar vi körning i trafik.

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner.

Mopeden
Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du som mopedägare har.

Manöverkörning
Denna lektion genomförs på körgården och den är minst 2 x 50 minuter lång. Vi delar in oss i grupper om fyra elever och varje elevgrupp har en egen lärare som visar hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs. Vi kommer bland annat att öva en del på hur man bromsar mopeden på ett säkert sätt. Detta får du träna både på asfalt och på grus.

Vi använder trafikskolans mopeder men hjälm och övrig skyddsutrustning får ni gärna använda er egen.

Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera mopeden att nästa körlektion, som är körning i trafik, ska kunna genomföras utan att det blir farligt. När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.

Teori del 1
Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Teori del 2
Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Teori del 3
Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.

Körning i trafik del I
Under denna lektion övningskör du tillsammans med en trafiklärare i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer .

Körning i trafik del II
Denna övning handlar om att köra i mer trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det betyder att du själv måste ta ett stort ansvar för att inte du eller någon annan ska råka illa ut. Tillsammans med din trafiklärare får du därför träna på en del av stadstrafikens riskfyllda situationer.

Körning i trafik del III
Denna övning handlar om att köra utom tätbebyggda områden . Du och din trafiklärare ger er ut på en landsvägstur som innehåller allt från små och krokiga grusvägar till raka och breda 90-vägar. Din lärare kommer bland annat att visa hur du ska göra om du ska svänga vänster från en större landsväg.

Kunskapsprov
När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. Det genomförs på Trafikverket och tid bokas via trafikskolan. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt och för att bli godkänd måste du ha minst 52 frågor rätt besvarade. Har du hängt med bra på lektionerna och läst i din lärobok samt gjort alla faser på datorn så kommer du troligen att klara provet utan problem. Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ditt körkort. Har du däremot för många fel får du boka tid för omprov.

Kostnad och innnehåll
Priset för utbildningen är 4900:-, i detta pris ingår AM-boken , arbetshäftet (AM), vägmärkestest, teorilektioner ( man får gå fler om man vill ) ,tillgång till datafrågor och 5 x 50 min körträning med trafiklärare. Har man aldrig kört moped kan extra körlektioner behövas och de kostar 500:- för 50 minuter.

Obs! Kommer man för sent till körlektionerna eller inte kommer alls måste man vara beredd på köp till körlektioner.

Här finns mer information om behörigheten AM >>

Välkommen till oss på Billsta Trafikskola
Mattias, Markus, Anders, Peter och Lotta

Priser

Moped klass 1 (AM-körkort) –  5500:-

*Priser exklusive moms 25% , per person, (grupper större än 5st kontakta skolan)

ÖVRIGA PRISER
Taxiboken 500:-
Datafrågor taxi 850:-
Kontrollfrågor taxi 300:-
Teoripaketet (innehåller: Kontrollfrågor taxi, taxiboken och datafrågor) 1400:-
Teoriboken 65+ (för våra seniorer) 150:-
Extra backspegel – liten 80:-
Extra Backspegel – stor 100:-
Extra backspegel – yttre 250:-
Personlig hjälp med teori 50min 500:-
Övningsskylt 50:-
ÖVRIGA UTBILDNINGAR
Moped klass 1 (AM-körkort) 5500:-
Förarbevis snöskoter 2500:-
Handledarutbildning 3h 600:-/person
Arbete på väg 8 timmar 2000:-*pers/dag
YKB 1700:-*pers/dag
EcoDriving 2000:-*pers

*Priser exklusive moms 25% , per person, (grupper större än 5st kontakta skolan)

Bokning & Betalning

Bokning
Bokning sker på internet via elevcentralen.se klicka på boka körlektion till vänster i menyn, går även bra att ringa till kontoret mellan 08.00-15.00

Obs!
Ni kan bara boka på lärare som heter Kramfors och K-fors2, bokar ni på andra lärare så bokar man i Sollefteå.

Avbokning
Avbokning av körlektion skall göras dagen före senast 13.00 om inte akut sjukdom eller liknande har inträffat. Vid försenad avbokning debiteras hela kostnaden.

Missad Körlektion
Missar du körlektionen debiteras du hela kostaden

Betalningsrutiner
Betalning sker enklast till bankgiro:234-1576 märk med namn.
Halkbanan skall betalas innan Halkbaneutbildning kan ske.
Körlektioner skall vara betalda innan körning.
Alla eventuella skulder måste vara reglerade innan uppkörningen kan ske.

Teoriprov
Minsta kravet för att få skriva upp på vägverket är att man skall ha klarat sluttestet på datorn, senast en vecka innan uppskrivning.

Finansiering
Vi kan erbjuda dig räntefritt lån via Resurs Finans. Kontakta trafikskolan för mer information.

Nyheter & Erbjudanden


Halkbana i Långsele
Besök Långsele Trafikövningsplats
halkbananlangsele.se


 

Är du osäker hur stor släpvagn du får dra efter din bil. Klicka här för att komma till släpvagnskalkylatorn


EcoDriving Ring trafikskolan får mer info!

Blanketter - Körkortstillstånd


När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ansökan om körkortstillstånd. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

Beställ blanketter här för alla behörigheter >>

Ifyllda blanketter skickar du in till:

Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.